Nový úhel pohledu na získávání energie

HEDVIGA GROUP, a.s. ve svém patentovaném PTR řešení představuje metodu pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí procesních teplot 300 - 500°C, kde během 2-3 hodinového procesu dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další tři frakce - produkty.

V současné době probíhá poslední fáze uvádění do provozu PTR 1000 kW6, v Londýně, ve Velké Británii. Tento projekt je odpovědí na požadavek efektivního využití pryžového odpadu z pneumatik a současné výroby paliv a elektřiny. Tento projekt je kapacitně navržen na produkci 1MWe a 1MW tepla při dosažení kapacity zpracování 24 tun pryže denně.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HEDVIGA.CZ

 

Copyright © 2017 HEDVIGA GROUP, a.s. | Všechna práva vyhrazena Vytvořil Webové aplikace s.r.o. | Webové a grafické studio